تماس واتس اپ

۰مورد

شما هیچ آیتمی در سبد خریدتان ندارید.

Product was successfully added to your shopping cart.

قاب ایربگ

تنظیم جهت نزولی

   

آیتم‌های 1 تا 10 از مجموع 17 تا

 1. ۱
 2. ۲
 1. قاب ایربگ (کیسه هوا) پژو پارس ، سمت راننده (بژ)

  قاب ایربگ پژو پارس سمت چپ یا سمت راننده . بعد از عمل کردن کیسه هوا پوشش رویی ایربگ پاره می شود و نیاز به تعویض کامل کیسه هوا و قاب رویی است . به خاطر هزینه بالای تعویض کیسه هوا ممکن است موقتا قاب آن را تهیه کنید و نمای داخلی خودرو را بعد از تصادف درست کنید . در این صورت این محصول برای شما مناسب است .
 2. قاب ایربگ (کیسه هوا) پراید ، سمت سرنشین (خاکستری-خط دار)

  قاب ایربگ پراید سمت راست یا سمت سرنشین . بعد از عمل کردن کیسه هوا پوشش رویی ایربگ پاره می شود و نیاز به تعویض کامل کیسه هوا و قاب رویی است . به خاطر هزینه بالای تعویض کیسه هوا ممکن است موقتا قاب آن را تهیه کنید و نمای داخلی خودرو را بعد از تصادف درست کنید . در این صورت این محصول برای شما مناسب است .
 3. قاب ایربگ (کیسه هوا) پراید ، سمت راننده (خاکستری)

  قاب ایربگ پراید سمت چپ یا سمت راننده . بعد از عمل کردن کیسه هوا پوشش رویی ایربگ پاره می شود و نیاز به تعویض کامل کیسه هوا و قاب رویی است . به خاطر هزینه بالای تعویض کیسه هوا ممکن است موقتا قاب آن را تهیه کنید و نمای داخلی خودرو را بعد از تصادف درست کنید . در این صورت این محصول برای شما مناسب است .
 4. قاب ایربگ (کیسه هوا) سمند ، سمت راننده (بژ)

  قاب ایربگ سمند سمت چپ یا سمت راننده . بعد از عمل کردن کیسه هوا پوشش رویی ایربگ پاره می شود و نیاز به تعویض کامل کیسه هوا و قاب رویی است . به خاطر هزینه بالای تعویض کیسه هوا ممکن است موقتا قاب آن را تهیه کنید و نمای داخلی خودرو را بعد از تصادف درست کنید . در این صورت این محصول برای شما مناسب است .
 5. قاب ایربگ (کیسه هوا) سمند ، سمت سرنشین (بژ)

  قاب ایربگ سمند سمت راست یا سمت سرنشین . بعد از عمل کردن کیسه هوا پوشش رویی ایربگ پاره می شود و نیاز به تعویض کامل کیسه هوا و قاب رویی است . به خاطر هزینه بالای تعویض کیسه هوا ممکن است موقتا قاب آن را تهیه کنید و نمای داخلی خودرو را بعد از تصادف درست کنید . در این صورت این محصول برای شما مناسب است .
 6. قاب ایربگ (کیسه هوا) سورن ، سمت راننده (مشکی)

  قاب ایربگ سورن سمت چپ یا سمت راننده . بعد از عمل کردن کیسه هوا پوشش رویی ایربگ پاره می شود و نیاز به تعویض کامل کیسه هوا و قاب رویی است . به خاطر هزینه بالای تعویض کیسه هوا ممکن است موقتا قاب آن را تهیه کنید و نمای داخلی خودرو را بعد از تصادف درست کنید . در این صورت این محصول برای شما مناسب است .
 7. قاب ایربگ (کیسه هوا) آریسان ، سمت سرنشین (مشکی)

  قاب ایربگ آریسان سمت راست یا سمت سرنشین . بعد از عمل کردن کیسه هوا پوشش رویی ایربگ پاره می شود و نیاز به تعویض کامل کیسه هوا و قاب رویی است . به خاطر هزینه بالای تعویض کیسه هوا ممکن است موقتا قاب آن را تهیه کنید و نمای داخلی خودرو را بعد از تصادف درست کنید . در این صورت این محصول برای شما مناسب است .
 8. قاب ایربگ (کیسه هوا) آریسان ، سمت راننده (مشکی)

  قاب ایربگ آریسان سمت چپ یا سمت راننده . بعد از عمل کردن کیسه هوا پوشش رویی ایربگ پاره می شود و نیاز به تعویض کامل کیسه هوا و قاب رویی است . به خاطر هزینه بالای تعویض کیسه هوا ممکن است موقتا قاب آن را تهیه کنید و نمای داخلی خودرو را بعد از تصادف درست کنید . در این صورت این محصول برای شما مناسب است .
 9. قاب ایربگ (کیسه هوا) پژو پارس ، سمت سرنشین (خاکستری)

  قاب ایربگ پژو پارس سمت راست یا سمت سرنشین . بعد از عمل کردن کیسه هوا پوشش رویی ایربگ پاره می شود و نیاز به تعویض کامل کیسه هوا و قاب رویی است . به خاطر هزینه بالای تعویض کیسه هوا ممکن است موقتا قاب آن را تهیه کنید و نمای داخلی خودرو را بعد از تصادف درست کنید . در این صورت این محصول برای شما مناسب است .
 10. قاب ایربگ (کیسه هوا) پژو 207 فرانسوی ، سمت راننده (مشکی)

  قاب ایربگ پژو 207 قدبم یا 207 فرانسوی سمت چپ یا سمت راننده . بعد از عمل کردن کیسه هوا پوشش رویی ایربگ پاره می شود و نیاز به تعویض کامل کیسه هوا و قاب رویی است . به خاطر هزینه بالای تعویض کیسه هوا ممکن است موقتا قاب آن را تهیه کنید و نمای داخلی خودرو را بعد از تصادف درست کنید . در این صورت این محصول برای شما مناسب است .
  ‎۸۵۰٬۰۰۰تومان
تنظیم جهت نزولی

   

آیتم‌های 1 تا 10 از مجموع 17 تا

 1. ۱
 2. ۲